قوانین و مقررات شمیران گشت آژانس مسافرتی ، هواپیمایی فهرست